دوره 13، شماره 2 - ( علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی (تابستان 1397) 1397 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 1-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ، Forotan-Roya@yahoo.com
3- مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
4- گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (2216 مشاهده)
مقدمه: هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع اگزمای دست و عوامل مرتبط با آن در تکنولوژیست‌های اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396-1397 بود.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی، کاربردی بود که در میان تکنولوژیستهای اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد.روش نمونه گیری به صورت سرشماری و شامل200نفر بود. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه بود. پرسشنامه خودایفای اگزمای دست در طیف دو درجه‌ای لیکرت(بلی=2، خیر=1)، با روایی و ضریب آلفای کرونباخ 89/0 و پرسشنامه استاندارد استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی انگلستان با 35سوال و طیف لیکرت(هرگز=1،تا اغلب=5) دارای روایی و ضریب آلفای کرونباخ 78/0 بود. داده‌ها پس از جمع‌آوری توسط نرم‌افزارspss21 با استفاده از آزمون کای اسکوئر تحلیل شد. 
یافته ها: 72 % تکنولوژیست‌های مورد بررسی زن و 15/33 % دارای سن 31 تا 40 سال بودند. با استفاده از آنالیز آماری Chi square ارتباط میان ابتلای تکنولوژیست‌های اتاق عمل به اگزمای دست برحسب جنسیت(P=0.064)، سن (P=0.232)، ساعت کاری در هفته (P=0.119)، نوع محلول اسکراب (P=0.366)، تعداد دفعات استفاده از دستکش درروز (P=0.053)، معنی‌دار نبوده ولیکن برحسب تعداد شستشوی دست در هر شیفت‌کاری (P=0.043)، میانگین ساعات استفاده از دستکش در روز (P=0.047) و فشارروانی شغلی (P=0.027) معنی‌دار بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده و از آنجا که آمار شفاف و واضحی در ارتباط با بیماری‌های پوستی در مشاغل بهداشتی-درمانی وجود ندارد بنابراین نگرانی درخصوص سلامت پوستی پرسنل بواسطه مواجهه با عوامل پاتوژن منتقله از راه خون بوجود آمده و لازم است که در شاخص‌های بیمارستانی گنجانیده شود.
متن کامل [PDF 2558 kb]   (1411 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مقالات کامل
دریافت: 1396/12/6 | پذیرش: 1397/2/1 | انتشار: 1397/6/30

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.