علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

علاقه مندان می توانند جهت تماس یا دفتر مجله با شماره زیر در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 13 تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: 43822449-021

ایمیل: jps@ajaums.ac.ir

نشانی: : تهران- خیابان فاطمی غربی- انتهای خیابان اعتمادزاده- دانشگاه علوم پزشکی آجا- دانشکده پیراپزشکی(معاونت پژوهشی)

کد پستی: 1411718541 ،       صندوق پستی: 611/14185 

نشانی مطلب در وبگاه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی:
http://jps.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب