اعضای هیئت تحریریه

مدیر مسئول:
دکتر علیرضا داداشی
دانشیار، متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
عضو هیات علمی گروه بیماریهای عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش- رییس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش


سردبیر:
دکتر ولی اله صبا
دانشیار، دکتری تخصصی پرتوپزشکی
عضو هیات علمی گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش - معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتشدستیاران سردبیر:
دکتر محمود وحیدی
استادیار، دکتری تخصصی پزشکی مولکولی
عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش- مدیر پژوهش

دکتر محمد براتی
استادیار، دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش- مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونیاعضای هیئت تحریریه(به ترتیب حروف الفبایی):


دکتر ناهید جلال لو
دانشیار، دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی- دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش- مدیر گروه علوم آزمایشگاهیدکتر علیرضا داداشی
دانشیار، متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
عضو هیات علمی گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش- رییس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش


دکتر ولی اله صبا
دانشیار، دکتری تخصصی پرتوپزشکی
عضو هیات علمی گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش - معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتشدکتر نازیلا عیوض زاده
دانشیار، دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
عضو هیات علمی گروه رادیولوژی- دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش- مدیر گروه رادیولوژی


دکتر احمدرضا معمار
استاد، دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
عضو هیات علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران


دکتر زهرا وفادار
دانشیار،  دکتری تخصصی پرستاری
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم بقیه الهویراستار علمی:

آتوسا احمدی
کارشناس ارشد شیمی دارویی
دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

ویراستار ادبی:
افسانه عطایی

کارشناس زبان و ادبیات فارسی

ویراستار زبان انگلیسی:
پریسا حاجی محمد ابراهیم
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
مدیر گروه زبان انگلیسی، 
دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش
زبان:
فارسی - انگلیسی

دوره انتشار:
فصلنامه

ناشر:
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران


دفعات مشاهده: 7922 بار   |   دفعات چاپ: 868 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Paramedical Sciences and Military Health