دوره 16، شماره 4 - ( علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی ( زمستان 1400) 1400 )                   جلد 16 شماره 4 صفحات 51-43 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
3- گروه پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران ، masoudjabari@yahoo.com
4- گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، بیرجند، ایران
چکیده:   (153 مشاهده)
مقدمه : شیوع سریع این بیماری و ناشناخته بودن آن باعث ترس و نگرانی عمومی شد و اغلب تمام جنبه های مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه میان اضطراب ناشی از پاندمی ویروس کرونا و بهزیستی روانشناختی کادر درمان در بیمارستان ها است.
مواد و روش ها :این پژوهش توصیفی از نوع  همبستگی و به صورت مقطعی در اردیبهشت ماه سال 1399 انجام شد. و به این منظور نمونه ای شامل 200 زن و مرد مربوط به کادر درمان  در بیمارستان های شهر بیرجند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف  (2002) 54 سوالی و مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS)در نمونه ایرانی 18 سوالی به صورت حضوری پاسخ دادند. آنالیزهای آماری با نرم افزار spss انجام شد.
یافته ها :نتایج حاصل نشان داد که رابطه وضعیت بهزیستی روانشناختی و وضعیت اضطراب در سطح 0.05 معنادار نبود. با بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی با اضطراب کرونا در بخش های مختلف نتایج نشان داد که رابطه بهزیستی روانشناختی با اضطراب کرونا در کارکنان بهداشت به میزان 0.98=R(0.002=P) بوده و 96 درصد از تغییرات اضطراب کارکنان بهداشت ناشی از تغییرات بهزیستی روانشناختی آنها بود. همچنین 98 درصد از تغییرات اضطراب کارکنان داروخانه ناشی از تغییرات بهزیستی روانشناختی آن ها بود(0.988=R   و  0.012=P). بین بهزیستی روانشناختی با اضطراب کرونا در بین کارکنان زن یا مرد رابطه معناداری مشاهده نشد و میانگین بهزیستی روانشناختی در زنان و مردان تفاوت معناداری داشت.
بحث و نتیجه گیری :بر اساس یافته ها رابطه وضعیت بهزیستی روانشناختی و وضعیت اضطراب در سطح 0.05 معنادار نبود. اگر چه در کل رابطه ی معناداری بین اضطراب کرونا و بهزیستی روانشاختی مشاهده نشد، ولی این موضوع در برخی از حوزه ها مثل کارکنان حوزه بهداشت و داروخانه معنادار است و این رابطه نباید نادیده گرفته شود بلکه باید تصدیق شود و مورد توجه مسئولین ذی ربط قرار گیرد.
متن کامل [PDF 515 kb]   (156 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مقالات کامل
دریافت: 1400/11/23 | پذیرش: 1401/4/8 | انتشار: 1401/1/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.