دوره 15، شماره 2 - ( علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی ( تابستان 1399) 1399 )                   جلد 15 شماره 2 صفحات 65-55 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ابهر، ایران
2- گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ابهر، ایران ، masoudnader@gmail.com
3- گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
چکیده:   (1049 مشاهده)
مقدمه: رضایت زناشویی یکی از مهم ترین مسائل روانشناختی زنان است. بنابر گزارشات تحقیقی، نگرش منفی یا مثبت زنان نسبت به تصویر ذهنی از بدن خود بر روابط زناشویی آنان تاثیر دارد. 
مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون پس آزمون می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره التیام بابلسر می باشد. در این تحقیق 22 نفر به صورت دردسترس انتخاب شدند و سپس در دوگروه 11 نفری (گروه آزمایشی و گروه کنترل) به تصادف جایگزین شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش رضایت زناشویی انریچ بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شد.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که هیپنوتراپی شناختی  در افزایش رضایت زناشویی(001/0P<92/17=F) زنان موثر می باشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این تحقیق می توان اینگونه گفت که هیپنوتیزم درمانی شناختی از طریق حذف باورهای نادرست، افزایش دقت و تمرکز، آگاهی و به طبع آن باعث افزایش رضایت زناشویی زنان می شود.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مقالات کامل
دریافت: 1399/6/7 | پذیرش: 1399/6/31 | انتشار: 1399/6/31

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.