دوره 14، شماره 4 - ( علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی (زمستان 98) 1398 )                   جلد 14 شماره 4 صفحات 25-18 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد ، a.jafari_1392@yahoo.com
2- دانشگاه آزاد
چکیده:   (1549 مشاهده)
مقدمه: سودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن فرصت طلب بیمارستانی میباشد که برای درمان عفونت های ناشی از آن از آنتی بیوتیک های مختلفی از جمله بتالاکتام ها استفاده میشود. با استفاده از این آنتی بیوتیک ها ، باکتری با مکانیسم های مختلف به این آنتی بیوتیک ها مقاوم میشود. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژنهای blaIMP و blaVIM در سویه های سودوموناس آئروژینوزا تولید کننده متالوبتالاکتاماز جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستانها و مراکز درمانی شهر تبریز می باشد.
مواد و رو شها:. در این مطالعه مقطعی-توصیفی، 100 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های بالینی مختلف بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر تبریز، جم عآوری و پس از تعیین هویت فنوتیپی و تست آنتی ایمی پنم فنوتیپ متالوبتالاکتاماز ها در باکتری سودوموناس / EDTA با استفاده از دیسک ایمی پنم و CDDT بیوگرام، به روش و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی PCR باکتریایی استخراج و به روش DNA آئروژینوزا مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس ژن ها مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها:  از مجموع 100 ایزوله سودموناس آئروژینوزا 87 نمونه مقاوم به ایمی پنم مشاهده شد که از این تعداد 51 نمونه تولید کننده متالو بتالاکتاماز بودند. همه سویه های متالو بتالاکتاماز مقاومت 100 درصدی به آنتی بیوتیک های کاربنی سیلین، ، آزترونام،  مروپنم، سیپروفلوکساسین، سفوتاکسیم، ایمی پنم، توبرامایسین، سفتازیدیم، آمیکاسین داشتند. با استفاده از روش PCR مشخص شد که از 51 نمونه تولید کننده متالوبتالاکتاماز، 12  نمونه حاوی ژن blaIMP بوده و هیچ نمونه مثبتی برای ژن blaVIM مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که اغلب نمونه ها مقاوم به دارو هستند هرچند ژن blaIMP فراوانی چشمگیری نداشت اما فراوانی متالو بتالاکتاماز بیانگر آن است که در تجویز آنتی بیوتیک ها برای درمان، دقت بیشتری صورت گیرد تا سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک ها افزایش نیابد.
 
متن کامل [PDF 674 kb]   (1396 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مقالات کامل
دریافت: 1399/2/4 | پذیرش: 1399/3/26 | انتشار: 1398/12/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.