دوره 12، شماره 2 - ( علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی (تابستان 1396) 1396 )                   جلد 12 شماره 2 صفحات 21-28 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران ، Ali.roshandel1992@yahoo.com
2- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
چکیده:   (866 مشاهده)

مقدمه: امروزه نیروی کار زیادی به خاطر کمردرد مزمن از دست می رود، این مسئله هزینه زیادی را برای فرد و دولت در پی دارد که ورزش درمانی از مهمترین برنامه های این بیماران می باشد لذا هدف از تحقیق حاضر مقایسه تمرینات ایزوتونیک و ماساژ درمانی بر شدت درد و میزان ناتوانی مردان مبتلا به کمر درد مزمن بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 30 بیمار مرد مبتلا به کمردرد مزمن در دامنه سنی 20 الی 30 سال از شهرستان بجنورد به طور تصادفی به دو گروه تمرینات ایزوتونیک و ماساژ، تحت درمان قرار گرفتند. مدت درمان 8 هفته و هر هفته 3 جلسه طول کشید. ابزار تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و پرسشنامه اصلاح شده اوسستری و مقیاس عینی درد می باشد که قبل و بلافاصله بعد از درمان استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس در سطح معنی داری (05/0>p) استفاده گردید.

نتایج: میانگین شدت درد و ناتوانی در گروه تمرینات ایزوتونیک در پیش آزمون به ترتیب  5/60±0/837و 24/93±5/28 بود و در پس آزمون این نمره ها به  4/52±0/679و 14/43±3/96 تغییر پیدا کرد.در گروه ماساژ نیز میانگین شدت درد و ناتوانی در پیش آزمون به ترتیب 5/40±1/666 و 22/156±3/45 بود و در پس آزمون به 3/00±1/118 و 15/40±4/10 تغییر پیدا کرد بنابراین در هر دو گروه تغییرت معناداری به وجود آمد.

بحث و نتیجه گیری: ماساژ درمانی و تمرینات ایزوتونیک هر دو باعث کاهش شدت درد در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن شدند اما ماساژ نسبت به تمرینات ایزوتونیک اثرات بهتری در کاهش شدت درد ایجاد می کند.

متن کامل [PDF 441 kb]   (373 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مقالات کامل
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۳۰