علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی- اهداف و زمینه‌ها
هدف و حوزه فعالیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هدف و حوزه فعالیت

نشریه « علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی» فصلنامه‌ای است که در سطح ملی به صورت چاپی و الکترونیکی با هدف ارائه مباحث مختلف در زمینه علوم پیراپزشکی و بهداشتی با رویکرد نظامی  و همچنین ارتقا سطح دانش علاقه‌مندان، فعالان، دانشجویان و اساتید به مباحث مربوط به علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، منتشر می‌گردد.

 با توجه به پیشرفت و توسعه روزافزون علوم و فناوری‌های نظامی، نیاز به تکنیک‌ها و تجهیزات پزشکی و بهداشتی ویژه برای امور نظامی و نظامیان بیشتر حس می‌شود. امور مربوط به فعالیت­های نظامی و کارکنان نیروهای مسلح، به دلیل شرایط خاص حاکم بر این حوزه و به دلیل مواجهه با خطرات و بحران‌های ویژه، تفاوت قابل توجهی با سایر حوزه‌ها دارد. به دلیل اهمیت و ضرورتی که در راستای حفظ و تأمین سلامت کارکنان شاغل در نیروهای مسلح وجود دارد، با در نظر گرفتن شرایط خاص زندگی این افراد و مواجهه با خطرات و بحران‌های احتمالی لزوم تحقیق و پژوهش در حوزه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، با تأکید بر شرایط رزم، ضروری می‌باشد.

این نشریه مقالات رسیده در حوزه‌های زیر را به منظور پذیرش و چاپ در مجله مورد داوری قرار می‌دهد.

  • پرتوشناسی، علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، فناوری اطلاعات سلامت، بیهوشی، پزشکی هسته‌ای، پرتودرمانی، فوریت‌های پزشکی
  • فیزیک پزشکی، تصویربرداری پزشکی، مهندسی پزشکی و پرتو پزشکی
  • انگل‌شناسی، بیوشیمی، سم‌شناسی، قارچ‌شناسی، باکتری‌شناسی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی، خون شناسی
  • علوم پیراپزشکی در طب هوافضا و زیرسطحی
  • علوم پیراپزشکی در بحران و اورژانس
  • علوم پیراپزشکی در بیوتروریسم
  • علوم بهداشت و بهداشت نظامی

انتشار مقالات پژوهشی اصیل(Original Article)، مروری نظام‌مند(Systematic Review)، مروری حرفه­ای(Expert Review)، مقالات آموزش مداوم(Continuing Medical Education)، گزارش موردی(Case Report) و نامه به سردبیر(Letter to Editor) در حوزه عملکرد این نشریه می‌باشد.

نشانی مطلب در وبگاه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی:
http://jps.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب