اعضای هیئت تحریریه

مدیر مسئول:
دکتر علیرضا داداشی
استادیار، متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
عضو هیات علمی گروه بیماریهای عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش- رییس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش


سردبیر:
دکتر ولی اله صبا
دانشیار، دکتری تخصصی پرتوپزشکی
عضو هیات علمی گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش - معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتشدستیاران سردبیر:
دکتر محمد براتی

استادیار، دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش- رییس پژوهشگاه دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دکتر ستار گرگانی فیروزجایی
استادیار، دکتری تخصصی بیوشیمی پزشکی
عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش


اعضای هیئت تحریریه(به ترتیب حروف الفبایی):

دکتر شاهرخ ایروانی
استاد، متخصص بیماریهای داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد
عضو هیات علمی گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتشدکتر محسن بخشنده
دانشیار، دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
عضو هیات علمی گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دکتر محمد براتی
استادیار، دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش- رییس پژوهشگاه دانشگاه علوم پزشکی ارتش


دکتر رضا پایدار
استادیار، دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
عضو هیات علمی گروه علوم پرتویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران


دکتر مجید پیرستانی
استادیار، دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
عضو هیات علمی گروه انگل شناسی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرسدکتر وحید چنگیزی
استاد، دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
عضو هیات علمی گروه علوم پرتویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران- ریاست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران


دکتر علیرضا داداشی
استادیار، متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
عضو هیات علمی گروه بیماریهای عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش- رییس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دکتر محمد سلیمانی
دانشیار، دکتری تخصصی میکروب شناسی پزشکی
عضو هیات علمی گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 


دکتر ولی اله صبا
دانشیار، دکتری تخصصی پرتوپزشکی
عضو هیات علمی گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش - معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دکتر علی اصغر صفایی

دکتر عبدالرضا صلاحی مقدم

دکتر حسین عربعلی بیگ

دکتر صفر فرج نیا


دکتر ستار گرگانی فیروزجایی
استادیار، دکتری تخصصی بیوشیمی پزشکی
عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دکتر رضا مشکانی

دکتر محمد شفیع مجددی


ویراستار علمی:

دکتر امین بنایی
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
عضو گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

مدیر اجرایی:
دکتر امین بنایی
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
عضو گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

ویراستاران ادبی:
دکتر امین بنایی
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
عضو گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

پریسا حاجی محمد ابراهیم
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
مدیر گروه زبان انگلیسی، 
دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

زبان:
فارسی - انگلیسی

دوره انتشار:
فصلنامه

ناشر:
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 6409 بار   |   دفعات چاپ: 601 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Paramedical Sciences and Military Health