دوره 16، شماره 4 - ( علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی ( زمستان 1400) 1400 )                   جلد 16 شماره 4 صفحات 27-18 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه روان شناسی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
2- گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آباد غرب، ایران
3- گروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
4- گروه روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
5- گروه روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران ، pariheidarisharaf@gmail.com
چکیده:   (320 مشاهده)
مقدمه: شیوع ویروس کرونا و پیامدهای روانی ناشی از آن یکی از مهم ترین وقایع اجتماعی بشر در قرن 21 است. دریانوردان در برابر این ویروس آسیب پذیر بوده و با پیامدهای روان شناختی شدیدی روبه رو هستند. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب کرونا بر اساس راهبردهای مقابله ای و تنظیم هیجان در دریانوردان ایرانی است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر توصیفی-مقطعی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دریانوردان ایرانی در سال 1400-1399 که تعداد کل آن ها بالای 500 نفر برآورد شد، می باشند. نمونه مورد نظر در پژوهش حاضر مطابق با جدول کوکران 150 نفر به روش نمونه گیری در دسترس از دریانوردان استان مازندران نوشهر انتخاب شدند و با کسب رضایت از آن دسته از دریانوردانی که حاضر به همکاری در پژوهش بودند به پرسشنامه های راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن، تنظیم هیجان جان و گروس(2003) و مقیاس اضطراب ویروس کرونا در فضای مجازی به لینک پرسشنامه ها پاسخ دادند.
یافته ها: از 150 نفر از مردان دریانورد شرکت کننده در پژوهش دامنه سنی آن ها از 25 تا 54 سال و میانگین و انحراف معیار سنی نمونه مورد بررسی7/738±38/79 می باشد. از میان مؤلفه های راهبردهای مقابله ای، راهبردهای مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار به ترتیب با میانگین و انحراف معیار  3/12±52/26 و 3/47±68/55  و مؤلفه های تظیم هیجان شامل سرکوبی هیجانی و ارزیابی مجدد هیجانی به ترتیب با میانگین و انحراف معیار  5/64±23/43 و 4/22±19/45 و مؤلفه های اضطراب کرونا شامل علائم روانی و علائم جسمانی به ترتیب با میانگین و انحراف معیار 5/47±32/67 و 2/89±17/39 به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی استفاده شده معنادار است (14/39= F) و این مدل با ضریب تعیین 0/32 توان تبیین رابطه بین متغیرها رادارد. همبستگی چندگانه بین متغیرها نیز 0/41 (0/41=R) به دست آمد(0/05 > p).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته­ های پژوهش، می ­توان گفت که راهبردهای مقابله ای و تنظیم هیجان از عوامل مؤثر و مرتبط با اضطراب ویروس کرونا هستند که این نکته می­ تواند در مراکز دریانوردی  و دریانوردان مورد توجه قرار گیرد.
متن کامل [PDF 522 kb]   (286 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مقالات کامل
دریافت: 1400/10/15 | پذیرش: 1401/2/21 | انتشار: 1401/1/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.