دوره 12، شماره 3 - ( علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی (پاییز 1396) 1396 )                   جلد 12 شماره 3 صفحات 17-22 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران ، N.jalallou@ajaums.ac.ir
2- گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (961 مشاهده)
مقدمه: بلاستوسیستیس یکی از تک یاخته های انگلی شایع دستگاه گوارش انسان و بسیاری از حیوانات بوده و انتشار جهانی دارد.در افراد دارای نقص سیستم ایمنی مانند بیماران تحت درمان با داروهای شیمی درمانی یا بیماران مبتلا به انواع بدخیمی ها احتمال بروز علائم بالینی در بلاستوسیستوزیس بیشتر بوده اما در افراد سالم بیماری اغلب خود محدود شونده است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی بلاستوسیستیس در مبتلایان به انواع بدخیم یها در مقایسه با گروه کنترل بود.
مواد و رو شها: در این مطالعه توصیفی - مقطعی که از خرداد 1392 آغاز شد و تا پایان تیر ماه 1393 ادامه یافت در مجموع 116 نمونه مدفوع از بیماران مبتلا به انواع بدخیمیهای بستری در بیمارستان امام رضا (ع) جمع آوری شد. همچنین تعداد 83 نمونه مدفوع نیز از مراجعین سرپایی آزمایشگاه بیمارستان مذکور که دارای هیچ گونه نقص سیستم ایمنی نبودند، برای گروه کنترل دریافت شد. مشخصات ظاهری مدفوع شامل رنگ و قوام آن ثبت شد و یک لام مستقیم با سرم فیزیولوژی و لوگول از هر نمونه تهیه و زیر میکروسکوپ بررسی شدند. همچنین با استفاده از روش تغلیظی فرمالین - اتر نمونه ها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری χ2 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج: در این مطالعه مجموعاً از 199 نفر در دو گروه مورد و شاهد، نمونه های مدفوع جمع آوری شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. فراوانی بلاستوسیستیس در گروه مورد 17 نمونه ( 73 / 14 %) بود که از این تعداد 14 نمونه ( 2/ 19 %) در بیماران مبتلا به سرطان و 3 نمونه ( 5/ 12 %) در افراد دارای لوسمی مشاهده شد. علی رغم فراوانی پایین بلاستوسیستیس در گروه مورد، شیوع آن در گروه شاهد 28 نمونه ( 7/ 33 %) بود، که از نظر آماری بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده شد (001/P= 0). 
بحث و نتیجه گیری: در نتیجه گیری کلی می توان اظهار داشت که بیماران مبتلا به سرطان که تحت شیمی درمانی هستند باید برای عفونت هایی که می توانند به صورت فرصت طلب عمل کنند مانند بلاستوسیستیس، غربال گری شوند. با توجه به زئونوز بودن انگل انجام مطالعات تکمیلی برای شناسایی ساب تایپ های انگل ضروری به نظر می رسد.
واژه‌های کلیدی: بلاستوسیستیس، بدخیمی، فراوانی، کنترل
متن کامل [PDF 1789 kb]   (318 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مقالات کامل
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۹