دوره 12، شماره 3 - ( علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی (پاییز 1396) 1396 )                   جلد 12 شماره 3 صفحات 9-16 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان روزبه، تهران، ایران ، maryamsajadian1990@gmail.com
چکیده:   (1021 مشاهده)
زمینه و هدف: از آنجایی که اختلال بیش فعالی-کم توجهی بزرگسالی باعث مشکلات زیادی از جمله تصادفات رانندگی، افت تحصیلی، تغیر مداوم شغل، طلاق، سوء مصرف مواد، و شکست در تعاملات بین فردی میشود، و به عملکرد اجتماعی، تحصیلی و خانوادگی فرد آسیب می زند با توجه به این که خرده مقیاس های پرسشنامه سرشت و منش ( TCI ) در افراد اختلال بیش فعالی-کم توجهی مطرح شده است در همین راستا تحقیق حاضر با هدف مقایسه ویژگیهای سرشتی - منشی افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی با افراد سالم انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود که در بیمارستان روانپزشکی روزبه تهران در سال 1396 و 1395 انجام پذیرفت. نمونه ها شامل 100 فرد بزرگسال مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی و 100 فرد بزرگسال سالم بودند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام گرفت. پرسشنامه های سرشت و منش ( TCI )، چک لیست نشانه های اختلالات روانی (SCL-90-R) و مصاحبه تشخیصی برای اختلال بیش فعالی- کم توجهی در بزرگسالان ( DIVA )، به آنان داده شد. داده ها از
طریق تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شدند.
یافته ها: هر 7 بعد پرسشنامه سرشت و منش ( TCI ) (نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش وابستگی، پشتکار، همکاری، خودراهبری، خودفراروی) در افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی در مقایسه با افراد سالم تفاوت معنی داری وجود داشت (01.P<0) 
نتیجه گیری: ویژگی های سرشتی-منشی افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی متفاوت از گروه سالم بود. هم چنین افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی، مشکلات نوع مرکب ( 42 %)، نوع کم توجهی ( 37 %) و نوع بیش فعال-تکانشگر ( %21 ) داشتند.
واژه‌های کلیدی: اختلال ADHD، سرشت، منش، پرسشنامه TCI
متن کامل [PDF 1789 kb]   (512 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مقالات کامل
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۳۰